¿como habitar entre cidades?

1 respuesta [Último envío]
tonigf
Desconectado/a
registrado en: 23/02/2012

Ola a todos, iniciamos este foro aberto sobre a planificación territorial e o desenrolo futuro dos espacios metropolitanos galegos.

É benvido a participar quen teña unha reflexión a facer que aporte estratexias  para a ordenación das nosas áreas urbanas e a mellora da calidade de vida dos seus habitantes.

Como veredes embaixo, as conclusións sacadas deste foro levaranse ao debate DIÁLOGOS02, a celebrar o 12Maio na Fundación Barrié da Coruña, ao que estades invitados

Si queres participar envía un correo a sdq29@yahoo.es

Toni García

 

DIÁLOGOS02. FUNDACION BARRIE A CORUÑA sábado 12MAIO de 17h a 20h. Entrada libre

1. TITULO

METROPOLITANIZAR. ¿COMO HABITAR ENTRE CIDADES?

 

2. OBXECTIVOS

Os últimos vinte anos de transformación territorial en España, viñeron acompañados da expansión física dos procesos de urbanización, caracterizada pola "colonización" con descontinuidades espaciais do espazo rural, o consumo desmedido e con frecuencia descontrolado do chan, e a superación dos límites administrativos tradicionais.

Máis de 36 millóns de españois viven xa en Áreas Urbanas, un 80,7% da poboación, e nelas encontramos unha proporción aínda maior dos seus empregos e actividades económicas. As consecuencias deste incremento das relacións en espazos cada vez máis amplos e urbanizados alentan o proceso de difusión da cidade no territorio, e unha nova forma de poboamento na que cada vez máis habitantes residen en espazos situados entre cidades e vilas que aglutinan as áreas urbanas.

Os retos que estes cambios formulan son xa evidentes para a conciliación da vida laboral e familiar, para o medio, para a eficiencia enerxética, a contaminación e xestión de residuos, para a planificación e xestión de infraestruturas e servizos públicos.

A fragmentación territorial que xerou este proceso incrementou nun 29,5% a superficie de chan artificial (na súa maioría, urbanizado). Á que hai que sumar a fragmentación social, a discriminación por ingresos económicos e o incremento da diferenza de calidade de vida segundo a situación do lugar de residencia.

Esta segunda edición dos DIÁLOGOS propostos dende ou colectivo de bolseiros dá Fundación Barrié pretende ofrecer un punto de encontro para a reflexión sobre outro tema de interese social, se en DIÁLOGOS01 debatemos sobre a mellora dá capacidade investigadora galega, desta vez facémolo sobre a organización do territorio non que vive a meirande parte dous seus habitantes.

O debate permite a reunión de bolseiros de distintas disciplinas cos axentes que están a tomar decisións sobre os temas a debater, propiciando o intercambio de ideas, achegando á nosa sociedade as actividades desenvoltas polos seus bolseiros, creando opinión e transmitindo parte da experiencia adquirida na nosa formación no estranxeiro.

Debater sobre a organización das nosas áreas urbanas debe facernos reflexionar sobre o modelo urbano que posuímos, cales son as súas eivas, e como poderiamos facelo máis cohesivo social, medioambiental e economicamente para que repercuta na mellora da calidade de vida dos galegos.

O debate ten unha perspectiva global integradora que debera axudar a entender cuestións centrais para a sostibilidade territorial e urbana como son as relacións e as interdependencias entre as diferentes partes das áreas urbanas; entre as grandes cidades, as pequenas e os núcleos rurais. Valorando o protagonismo das novas funcións dos territorios, o papel da cidade na aglomeración e no territorio, ou os efectos ambientais da xeneralización do modelo de cidade dispersa que consume chan de forma indiscriminada e entra en conflito coa vida en comunidade e os valores da cidade compacta.

Estes e outros temas serán obxecto dun debate pluridisciplinar, de xeito que axuden a explicarnos o futuro da nosa vida en colectividade, poñendo en valor as nosas potencialidades e observando estratexias que incentiven o desenrolo sen hipotecar a diversidade social, cultural e territorial.

 

3. ORGANIZACIÓN

DATA. Sábado 12 Maio 2012

  • Invitase a bolseiros das disciplinas de economía, socioloxía, urbanismo, e xeografía, para que un deles capitanee a un grupo de bolseiros interesados nos temas a debater.  

 

  • Os bolseiros que se incorporen ao debate de cada un dos temas, farano independentemente do seu lugar de residencia. Destes encontros a través da rede ou en reunións presenciais, elaborarase un resumo coas conclusións principais, opinións e propostas de consenso.

 

  • De cadanseu grupo de traballo consensuará un poñente que presentará o tema tratado nun PowerPoint de 10-15 minutos. Esta presentación realizarase na sala da Fundación Barrié, e en directo e vía Internet dende as cidades onde se atopen os bolseiros. Organizada deste xeito:

17:00-18:30h. Presentación de cada tema polos bolseiros, con turno de réplica dos invitados expertos para comentar as propostas realizadas polos poñentes.

19:00-19:45h. Debate entre tódolos asistentes con participación e preguntas entre eles e co público conectado on-line vía internet.

19:45-20:00h. Conclusións

 

4. TEMAS DE DEBATE e BECARIOS PARTICIPANTES (a día de hoxe, en espera que vos sumedes moitos máis)

TEMA 1. MOBILIDADE. GRUPO XEOGRAFÍA-ECONOMÍA

  • Diego García Mejuto, Daniel Freire Coloma

TEMA 2. REDES SOCIAIS. GRUPO SOCIOLOXÍA

  • Francisco Seoane Pérez, Antía Pérez Caramés

TEMA 3. MODELO URBANO. GRUPO URBANISM0-MEDIOAMBIENTE

  • Elda Solloso Rodríguez, Toni García

5. PARTICIPANTES

  • Publico en xeral ate completar aforo da Sala da Fundación Barrié na Coruña. Contando con 8-10 invitados de distintas áreas de coñecemento con responsabilidades na xestión e planificación territorial, na investigación social e económica.
.$node->title.
.$node->title.

La asociación en